Mina TV-favoriter!

Grey´s Anatomy
Detta är en av mina favoritserier. Den handlar om Dr. Meredith Grey, en läkarstuderande som gör sin allmäntjänstgöring på sjukhuset Seattle Grace Hospital. Du får följa henne och de andra AT-läkarnas liv och verksamhet vid sjukhuset.

Cityakuten
Detta är också en väldigt bra serie. På sjukhuset i Chicago får man följa personalen som arbetar på en akutmottagning. Olika patienter kommer in på akutmottagningen och behöver vård. Det kan vara personer som varit i olycka och svävar mellan liv och död eller patienter som fått en mindre skada som behöver sys. Ibland tas en del människor in bara för att man ska kontrollera att de är friska och helt okej.

Anna Pihl
Detta är en dansk polisserie. Det är spännande att följa med på Köpenhamns gator, där Anna och hennes kollegor bekämpar samhällets ondska.